Bibtex entry: Extended Kalman filter power line interference supresor
@INPROCEEDINGS{Avendano-Valencia2007a,
     author = {Avenda{\~{n}}o-Valencia, Luis David and Avenda{\~{n}}o, Luis Enrique and Ferrero-Corral, Jos{\'{e}} Mar{\'{\i}}a and Castellanos-Dom{\'{\i}}nguez, C{\'{e}}sar Germ{\'{a}}n},
      title = {Extended Kalman filter power line interference supresor},
  booktitle = {XXV Congreso Annual de la Sociedad Espa{\~{n}}ola de Ingenier{\'{\i}}a Biom{\'{e}}dica CASEIB 2007},
       year = {2007},
owner={DavidAVN},
timestamp={2010.08.23},
}
Powered by bibtexbrowser